om The Soul Foundation Guide

The Soul Foundation Guide (TSFG) är ett verktyg , en metod för självkännedom som Carina har skapat utifrån hennes mångåriga erfarenhet av att arbeta som filosofisk vägledare, terapeut och healer.
Metoden är enkel men kan på ett djupgående sätt ge ett nytt perspektiv på det som behöver belysas och medvetandegöras för att du ska kunna leva ditt liv fullt ut. Den fungerar som en slags kompass som kan leda dig från förvirring till större klarhet och förståelse för det som utspelar sig i ditt liv. Du kan använda den till en daglig vägledning och inspiration och/eller till hjälp att förstå de utmaningar du står inför.
The Soul Foundation Guide är ett inspirerande verktyg att ha med i din personliga och själsliga utveckling
.