Workshops The Soul Foundation Guide


Första steget in till The Soul Foundation Guide är boxen med korten, boken och färgmeditationerna.
The Soul Foundation Guide box fungerar som en kompass  som kan den vägleda dig till en djupare medvetenhet om det som pågår i ditt liv- en daglig vägledning och inspiration eller en hjälp till att förstå utmaningar du står inför ur ett annat perspektiv.

Nästa steg, om du önskar, är att gå ännu djupare i förståelse av det som begränsar och utmanar i ditt liv. 
Workshopen är under ledning av Carina Dangoor som skapat The Soul Foundation Guide.

Exempel på innehåll:
Du får en större förståelse för de huvudsakliga teman för varje utmaning.
Sambandet mellan själ och personlighet/ego.
Varför uppstår friktion, blockeringar och utmaninger? Vilka mönster upprepar jag och varför?
Arketyper- följeslagarna till vår intuition, vägen till vår fulla potential.
Mudras- för att rikta fokus och energi.
De universella lagarna- hur verkar dom i våra liv?