Carinas intuitiva förmåga öppnar upp för insikt hos den hon möter och i det nära samtalet förmedlas både kunskap och visdom.
Guidande till djupare dimensioner av oss själva varvas med handfasta råd för den konkreta verkligheten och det skapar förutsättningar för helande och utveckling både inom och mellan människor.

"Vi är alla del av en oavbruten skapelseprocess. Ju mer lyhörda vi är för de krafter som samspelar med eller motarbetar oss i våra liv, ju mer kan vi arbeta medvetet med processen och  och därmed frigöra mer kraft, kärlek och flöde i livet."
                                                                                                                     Carina Dangoor