"Carina Dangoor har en unik förmåga att kombinera intuition, helande och visdom med det nära samtalet. Guidningar till djupare dimensioner av oss själva varvas med handfasta råd för den konkreta verkligheten."